UUC AB, som startades 2007, arbetar främst med kompetens-, organisations- och utvecklingsfrågor inom det beteendevetenskapliga området.

För att skapa förutsättningar för större delaktighet och medverka till effektivare strukturer använder vi oss bland annat av olika deltagaraktiva mötesmetoder såsom Framtidsverkstad och Dialogcafé.