Tillitsbaserad styrning och ledning

Förändringsarbete med tillit som grund

Upplever du som chef/ledare att;

  • Mål- och resultatstyrningen blivit så detaljerad och omfattande att handlingsutrymmet för medarbetarna i praktiken har blivit minimalt?

  • Ekonomin får överdrivet stort fokus framför andra värden?

  • Antaganden om tävling, priskonkurrens och tydliga incitament upplevs nödvändiga som drivkrafter för prestationer?

  • Tonvikten ligger vid externa drivkrafter (ex löneförmåner och kontroll) snarare än interna drivkrafter (en inre önskan att bidra med något meningsfullt i arbetet)?

Skifta fokus på er förändringsresa!

Tillitsbaserad styrning och ledning handlar inte om ett management-koncept utan snarare om ett grundantagande som påverkar synen på styrning och ledning.

Tillitsbaserat ledarskap är inte enbart en fråga om mjuka värden, som organisationskultur och ledarskap, utan lika mycket en fråga om hur en styr, utvärderar och organiserar verksamheten. Här arbetar en aktivt för att stimulera samverkan, helhetsperspektiv och bygga tillitsfulla relationer. Vikten av att göra sig tillitsvärdig genom att säkerställa att en KAN, VILL och VÅGAR betonas.

När vi väljer att lita på att människor i kärnverksamheten har kunskap, vilja och omdöme att genomföra sitt arbete på ett bra sätt utan detaljstyrning uppstår trygghet, lärande, samarbete, värdegemenskap och kollegialitet. Bara den chef och medarbetare som vet att organisationen tillåter en att göra fel kommer någonsin att våga göra något betydande.

Tillit som ledningsfilosofi förutsätter att vi bygger en tillsammanskultur med tydliga ramar, gemensamma mål, lärande och värdegemenskap.

Ni erbjuds tre dagars utbildning i tillitsbaserad styrning och ledning där en ges teoretisk kunskap om och praktiska verktyg för att bedriva förändringsarbete med tillit som grund. Givetvis skräddarsys innehåll och upplägg utifrån det som matchar just er organisation och verksamheter.