Formell kompetens

  • Magisterexamen i Beteendevetenskap med inriktning ledarskap, team och organisation, Högskolan Kristianstad

  • Ledarskapsutbildning vid Göteborgs Universitet “Att leda och utveckla i människovårdande organisationer”

  • Magisterutbildning i utbildningsvetenskap, Malmö Universitet

  • Ledarutbildning i deltagardemokratiska/deltagaraktiva mötesmetoder, Lunds Universitet

  • Projektledarutbildning, Kommunförbundet Skåne

  • Socialpedagogexamen, Malmö Universitet

  • Förskollärarexamen, Högskolan Kristianstad

  • Språkombudsutbildarutbildning, Vård- och omsorgscollege Stockholm