Handledning och coachning, enskilt eller i grupp

Processhandledning enskilt eller i grupp

Handledaren/Coachen utgår från en aktuell situation/händelse som gruppen eller den enskilde beskriver som svår att hantera. Det kan vara en situation som gäller i den egna gruppen/för den enskilde eller en situation som gäller någon utanför gruppen/den enskilde. Handledaren/Coachen och gruppen/den enskilde prövar därefter tillsammans olika utgångspunkter teoretiskt, praktiskt och erfarenhetsmässigt för att ge situationen så många möjliga perspektiv som möjligt, eklektisk coachning. Handledningen/Coachningen inspireras av ett kognitivt synsätt.

 
När vardagen känns svår att hantera….

När vardagen känns svår att hantera….

 

Casemetodik

Casemetodik är en pedagogisk metod där deltagare ställs inför sina egna, upplevda vardagsbekymmer, beskrivna som case. Tillsammans skapar skådespelare och deltagare den upplevda situationen. Beteendevetare leder deltagaren genom sitt case där en aktivt provar olika sätt att hantera situationen för att uppnå det resultat deltagaren önskar. Denna metod genomförs med fördel i grupp, max 15 personer, där en hittar framgångsrika förhållningssätt som leder till ickekonfrontativt agerande och bemötande. Genom denna metod, som på mesta möjliga sätt ska avspegla den verkliga situationen, får deltagaren syn på samt verktyg att agera annorlunda vid en liknande situation i framtiden.

Casemetodik har framgångsrikt även använts som grupphandledning för chefer när en exempelvis behöver träna på genomförande av medarbetarsamtal eller svåra samtal. Alla upplägg skräddarsys efter kundens behov och önskemål.