Handledning och coachning, enskilt eller i grupp

Enskilda samtal när livet känns krångligt eller svårt

Har du egentligen ”allt” i livet men känner dig ändå inte lycklig? Känner du att du har kört fast i gamla tankemönster och behöver hjälp att hitta nya verktyg? Ibland rullar livet på i upp- och nedförsbacke utan att vi hinner reflektera över våra egna behov. Ibland resulterar detta i att våra nära relationer gnisslar och/eller att vi känner oss otillfredsställda i våra liv. Är det liknande för dig? Då kan du kontakta oss, så hjälper vi dig att hitta din kompass och riktning igen.

Processhandledning enskilt eller i grupp

Handledaren/Coachen utgår från en aktuell situation/händelse som gruppen eller den enskilde beskriver som svår att hantera. Det kan vara en situation som gäller i den egna gruppen/för den enskilde eller en situation som gäller någon utanför gruppen/den enskilde. Handledaren/Coachen och gruppen/den enskilde prövar därefter tillsammans olika utgångspunkter teoretiskt, praktiskt och erfarenhetsmässigt för att ge situationen så många möjliga perspektiv som möjligt, eklektisk coachning. Handledningen/Coachningen inspireras av ett kognitivt synsätt.

 
När vardagen känns svår att hantera….

När vardagen känns svår att hantera….

 

Casemetodik

Casemetodik är en pedagogisk metod där deltagare ställs inför sina egna, upplevda vardagsbekymmer, beskrivna som case. Tillsammans skapar skådespelare och deltagare den upplevda situationen. Beteendevetare leder deltagaren genom sitt case där en aktivt provar olika sätt att hantera situationen för att uppnå det resultat deltagaren önskar. Denna metod genomförs med fördel i grupp, max 15 personer, där en hittar framgångsrika förhållningssätt som leder till ickekonfrontativt agerande och bemötande. Genom denna metod, som på mesta möjliga sätt ska avspegla den verkliga situationen, får deltagaren syn på samt verktyg att agera annorlunda vid en liknande situation i framtiden.

Casemetodik har framgångsrikt även använts som grupphandledning för chefer när en exempelvis behöver träna på genomförande av medarbetarsamtal eller svåra samtal. Alla upplägg skräddarsys efter kundens behov och önskemål.